هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور
Server01 - dubrovnik.totohost.hr (SSD)
Server02 - zadar2.totohost.hr (SSD)
Server03 - sibenik.totohost.hr (SSD)
Server04 - varazdin.totohost.hr (SSD RAID)
Server05 - makarska2.totohost.hr (SSD RAID)
Server06 - split.totohost.hr (SSD)
Server07 - split3.totohost.hr (SSD RAID)
Server08 - rijeka.totohost.hr (SSD RAID)
Server09 - pula.totohost.hr (SSD RAID)
Server10W - windows.totohost.hr (SSD RAID)
Server11 - zagreb.totohost.hr (SSD RAID)
Server12 - vukovar2.totohost.hr (SSD RAID)
Server13 - sisak.totohost.hr (SSD RAID)
Server14 - zagreb3.totohost.hr (SSD RAID)
Server15 - osijek2.totohost.hr (SSD RAID)
Server16 - zagreb4.totohost.hr (SSD RAID)
Server17 - zagreb5.totohost.hr (SSD RAID)
Server18 - rijeka3.totohost.hr (SSD RAID)
Server19 - zadar3.totohost.hr (SSD RAID)
Server20 - korcula.totohost.hr (SSD RAID)