Što je WWW?

WWW (eng. World Wide Web) je daleko najpoznatiji i najrašireniji dio Interneta. Kad većina ljudi govori o "surfanju na webu" ili "spajanju online" zapravo misle na korištenje HTTP-a (eng. Hyper-Text Transfer Protocol) kako bi pristupili web sadržaju putem svojih web pretraživača.
 
Ono što se uglavnom ne zna jest to da da je Internet sagrađen oko sheme imenovanja koja koristi jedinstvene numeričke IP adrese slične telefonskim brojevima, u svrhu identifikacije mjesta (ili čvorova) na mreži. To se radi preko DNS-a (eng. Domain Name System). Kad utipkate web adresu kao primjerice 'www.totohost.hr', vaš web pretraživač razluči slovčanu adresu putem HTTP-a uz pomoć DNS servera u numeričku IP adresu, koja označava fizičku lokaciju na Internetu.
  • 60 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Related Articles

Uvjeti korištenja i SLA Ugovor

  Uvjete korištenja i SLA Ugovor možete pogledati na linkovima: - Uvjeti korištenja- SLA Ugovor

Kada je najbolje vrijeme za prebacivanje domene i hostinga?

  Najbolje vrijeme za prebacivanje domene (i hostinga) jest minimalno 2 tjedna PRIJE isteka kod...

Koliko često vršite backup?

  Backup se vrši na dnevnoj i tjednoj bazi. Backup koji vršimo je za sistemske potrebe te...

Hoćete li sponzorirati moj web site?

Da bismo sponzorirali Vaš web site, isti mora biti u funkciji odnosno mora biti gotov. Web site...

Kako naručiti nadogradnju hosting paketa?

Ako se odlučite za nadogradnju paketa ista se obavlja u Korisničkoj zoni. Za početak se...