Članci

 Anti spam zaštita (SpamAssassin)

Klikom na SpamAssassin ikonicu u cPanelu možete podesiti antispam zaštitu za Vaše email...

 E-mail timeout

Problem se najčešće pojavljuje ukoliko koristite neki od antivirusnih programa za skeniranje...

 E-mail upute

Vaši E-mail serveri su:POP3: mail.VAŠADOMENA.comSMTP: mail.VAŠADOMENA.comObavezno u svom e-mail...

 Kreiranje "autorespond-a" na cPanelu

Autoresponder služi za obavještavanje osoba koje Vam šalju mail da možda niste dostupni, npr. na...

 Webmail

Koristeći webmail možete koristiti email da konfigurirate Email klijent (Outlook ili sličan) na...

 Što je e-mail alias adresa?

E-mail aliasi se koriste kao virtualne e-mail adrese. Adresa ima izgled prave e-mail adrese iako...